Testosterone Cypionate (Ontario Pharma) (10 Ampoules x 250mg)

40.80 

Substance: Testosterone Cypionate

Fabricant: Ontario Pharma

Package: 10 Ampoules x 250mg